Meet Magento er en internasjonal konferanse som holdes over hele verden, med mål om å la alle vi som jobber med Magento hver dag komme nærmere og bli bedre kjent med Magento. Derfor stiller Magento med egen stand og foredragsholdere for å gi oss et innblikk inn i planene de har fremover og nye produkter de arbeider med.

Convert er offisiell arrangør av Meet Magento i Norge.


Endelig kommer det til Norge!

Meet Magento har aldri vært arrangert i Norge før, og 16. november 2017 vil bli aller første gang. Under kan du se videoer fra arrangementet i Sverige og Danmark:

Meet Magento Sverige 2017:

Meet Magento Danmark 2015:

Meet Magento Italy 2017: