Make it all about me, and I’ll buy it!

Rasmus Houlind | Chief Strategy Officer Agillic

November 16, 2017 | 14:45 - o' clock | Meet Magento 2017 » Main room

Omnichannel er så mye mer omfattende enn å kun implementere click-n-collect og få nyhetsbrev sign-ups fra butikkene dine. Men hva krever det å lage så mange parallelle og skreddersydde kjøpsopplevelser, med så få ressurser som overhodet mulig? Og hvor starter man?

Rasmus Houlind har med arbeidet sitt i Agillic og boken sin “Make it all about me, and I’ll buy it!”
blitt ansett til å være den fremste innen faget i Norden. I foredraget sitt på Meet-Magento vil han gjennom en rekke eksempler gi publikum en innføring i rammeverket “The Omnichannel Hexagon”, som er en omfattende modell for å forstå og måle en bedrifts omnichannel modenhet og dermed sette retningen for fremtidige tiltak.

Som en bonus får du muligheten til å quize deg selv underveis i foredraget for å forstå din egen bedrifts omnichannel modenhet og måle denne opp mot andre andre retailere i norden.

PS: Presentasjonen er på engelsk.