Ingar Melby

Forretningsutvikler Convert

Ingar har en interessant bakgrunn som sivilingeniør fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI, han har arbeidet som forretningsutvikler av digitale løsninger de siste 15 årene og er i dag Leder for Forretningsutvikling i Convert hvor han blant annet har arbeidet med brukertesting for kunder som Power, Kolonial, Babyshop, VITA osv.

På Meet Magento skal han holde et foredrag om brukervennlighet i nettbutikker og hvordan man kan få flere til å handle, hvor han vil trekke frem konkrete eksempler og verdifulle funn.

Presentations